عریان

حرفهایت مثل شلاق بیرحمانه می نشیند بر پوستم....حرفها تکراری است....ولی عمیق زخمی ام می کند.....جایش زخمهایی که زدی عجیب درد می کند....

دردم همه اینست که حقیقت می گویی و این همه دردناک است.....

/ 4 نظر / 155 بازدید
محکوم

...

گندم

تلخ شوکران وار حقیقت میان کلام ، تازیانه شده و روحت آزرده گویی خاتون . کاش اینها همه گمان من باشد. پاینده باشی نازنین.