قسم به زیتون

برایم طعم زیتون را داری.... همانقدر تلخ و گزنده که کم کم طعمت می نشیند در دهان..... و بعد قبل ازآنکه بفهمی چنان طعمت دلپذیر و فریبنده به نظر می رسد که تلخی اولیه ات را به آنی فراموش میکنم ....همانقدر که اگر نباشی می توانم باز هم نفس بکشم ولی بودنت لحظه هایم را رنگ می زند...یک سبز زیتونی خاص....خیلی خاص

/ 3 نظر / 88 بازدید
گندم

سلام خاتون گویا روزهایت روزهای خوش وصل نیست که کنار پنجره ی انتظار نشسته ای و ستاره های آمالت را می شماری اما این حضور زیتون گون خوش است بازهم خوشابه هوایت که حضوری چنین خوشرنگ در لحظاتت چشمانت را می نوازد . پیروز و سلامت باشی خاوت.

پدر

طعم زيتون...تعبير بسيار جالبي بود...