پست های ارسال شده در آدر سال 1390

اگر در صحنه حق و باطل نباشی چه به نماز بایستی و چه به شراب بنشینی هر دو یکی است.

هرگز ندانستم  تو واقعا چه کسی بودی و مرامت چه بود...من جور دیگری آموختم ولی جور دیگری دیدم و شنیدم....آنهایی ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 93 بازدید