به سراغ من اگر می آیید

هنوز اینجا برایم بوی خاطرات می دهد

نمی دانم باز بنویسم یا نه ولی اگر هنوز از سایه ناامید نشده اید دلنوشته هایم را اینجا خواهم نوشت https://t.me/Private_note

خیلی شخصی طور خیلی پراکنده و شاید با تاخیر

اینجا را نمی دانم آپدیت خواهم کرد یا نه ولی سعی می کنم بیشتر بنویسم سایه را فراموش نکنید من در هاله ای از غم و خستگی و عشق گم شده ام

/ 0 نظر / 631 بازدید