جهت ثبت در تاریخ

خوابیده ام روی تخت....خواب و بیدارم....پسرک چسبیده به من...پاهای کوچک عریانش چسبیده به شکمم...تجسمی از سال قبل که هنوز در من بود...یک لحظه انگار عطر چادرت پیچید در اتاق....خواب بودم یا بیدار ؟ نمی دانم....در یک بعد از ظهر گرم تابستانی در میان نفسهای گرم پسرک و عطر دامنت وقتی نمی دانم خواب بودم یا بیدار سی و دو ساله شدم.... 


/ 7 نظر / 207 بازدید
فری

عزیزم ... تبریک میگم. تبریک میگم

دکتر نگار

تولد تولد.تولدت مبارک. پسری رو ببوس [بغل]

محکوم

تولدت مبارک سایه. ببخشید با تاخیر تبریک میگم. امیدوارم دنیا به کامت باشه [گل]

ماشا

بی پرده بگویم پرده, به حرمت پنجره دست درازی می کند.. سلام... واتوره با چند دو بیتی به روز است و منتظر نقد و نظرت.

فرنوش

کلییییی تبریک [گل][قلب]

دلفین

بچه ها چه زود بزرگ می شوند و ما چه زود .....

هنوز هم ...

سلام سایه جان ... صاحب فرزند شدی؟ تبریک میگم ... خوشحال میشم بهم سربزنی ..