رویاها و آرزوها

همه با هم آرزو کنیم:

که آن اتفاق قشنگ بیفتد

رویا ببارد

دختران برقصند

قند باشد

بوسه باشد

خدا بخندد به خاطر ما

ما که کاری نکرده ایم....

 

                                           سید علی صالحی

/ 2 نظر / 108 بازدید
محکوم

همه با هم آرزو کنیم این شروع همان اتفاق قشنگی باشد که سالهاست انتظار ش را می کشیم