روایت

چشمانم به دنبال نگاه کودکان مرده می گردد

"حمص" غرق خون و آتش است

سازمان ملل نطق صلح و دیپلماسی می خواند

و از بیرون طنین الله اکبر به گوش می رسد........

/ 8 نظر / 55 بازدید
تنها

جهان در آشوب است، سالهاست. و وجدان عجیب تلنگرزنی است بر روحهای خفته ما شاید بیشتر از دعا، از ما کاری ساخته است که جراتش را نداریم حمص و کودکانش از خشونت و در همین نزدیکیها، زاغه ها و کودکانشان از گرسنگی و عمق فاجعه در جهل و یا تظاهر به اعتقاد و یا اصرار حق به جانبانه بر همین الله اکبرهاست

محمد

آنان که روزی برای " آزادی" الله اکبر می گفتند، امروز برای "استبداد" الله اکبر می گویند، تاریخ، ساز وارونه می زند،

شیبا

من که مبهوتم ... [افسوس]

زخمی

دیگر صدای الله اکبرها به جای نوازش روح- عذاب آور میشود

آنوش

چه روایت تلخی بود سایه...

محمد

کاش در این آشفتگی حداقل ما سر جای خودمان بودیم.

محمد

کاش در این آشفتگی حداقل ما سر جای خودمان بودیم.

کیوان کاکی

نمی دونم خالد بن مغیره رو می شناسی یا نه؟ این خالد بن ولید مقبرش اونجاست یه روز خالد می کشت امروز بشار یه روز خدا توجیه بود و ...