دیوانگی

 

بیا از یک جام

شراب گناه بنوشیم

چشم در چشم

بی پروا پراز نورو درخشندگی

این عشق حاصل دیوانگی من است

 

ثمره ی لحظه های پر اندوهی  که فکر میکردم تمام خواهم شد

 

با من بمان

برایت کوتاه خواهم بود

درست مثل خواب دلنشین نیم روز

 

دوست دارم  پایانش چنین باشد

 

بی هیچ اثر و نشانه ای

انگار هرگز آغازی در کار نبوده است

 من بی هیچ تماس و نوازشی  ازتو عبور خواهم کرد

 

 سوزشی در قلبت خواهد یافت

شاید این تنها رد پا ی من باشد

/ 1 نظر / 11 بازدید