یادداشت های دکتر کوچولو

NICU!
نویسنده : سایه - ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٦
 

تو NICU بودیم... دوتایی وایساده بودیم کنار انکوباتور و بهش زل زده بودیم..

گفتی: دوباره باید ببرمش فارابی! وقت چشم پزشکی داره.

گفتم مگه چشماش چه مشکلی داره؟

گفتی:رتینوپاتی نوزادان نارس! انقدر بردمش فارابی و آوردمش بیشتر از مادرش بهش حس مادری دارم.

گفتم: فکر می کنی یه روز آدم بشه؟

خندیدی و گفتی: یه جوون رشید میشه.. حالا ببین...