یادداشت های دکتر کوچولو

» ۱۳٩٦/٤/۱٧ :: ۱۳٩٦/٤/۱٧
» به سراغ من اگر می آیید :: ۱۳٩٦/٤/٩
» سخن رنج مگو ... :: ۱۳٩٥/۱٢/٦
» ا :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» پست آخر :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» روزگار :: ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» واسه دیدن تو داره میره دلم :: ۱۳٩۳/٩/۳
» تو خود حجاب خودی... :: ۱۳٩۳/۸/٢٢
» همه رفتن... :: ۱۳٩۳/٧/۱٧
» مولونا :: ۱۳٩۳/٦/٢٦
» جهان :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» جهت ثبت در تاریخ :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» روزهایی با طعم گس خرمالو :: ۱۳٩۳/۳/٢
» سالی که نکوست :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» کسی پیدایمان نکند.. :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» نگو از بازی تقدیر ما رو از همدیگه میگیره :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» بگو از آدمهایی که کسی هیچ وقت ندیده... :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» ... :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» عریان :: ۱۳٩٢/۸/٦
» جزر و مد :: ۱۳٩٢/٧/٤
» بالهای من در شهر تو جا مانده است :: ۱۳٩٢/٦/٩
» فردا .... :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» باخته و برندمون هیچ.... :: ۱۳٩٢/٤/۱
» رویاها و آرزوها :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» قسم به زیتون :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» خدا گریه مسافر رو ندید..... :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» من این حس قشنگ رو به تو مدیونم :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» مثل دوستی که وقت خداحافظی دستت را محکم و گرم می فشارد :: ۱۳٩٢/٢/۱٠
» جای خالیت دیگر درد نمی کند :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» سال که نو شود.... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» what a mess :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» پشت سر روی همه فرفره ها خاک نشسته است... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» و خداوند مرد را آفرید.... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» دیوار های مشترک :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» از دلتنگی ها :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» truly,deeply,madly :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» مرهم :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» من نیازم تو رو هر روز دیدنه :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» contacts :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» در ستایش تو... :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» کلمه هایی که حرمت دارند :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» حکایت بارانی بی امان است :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» برای مردی که تنها بود :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» حباب :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» من و تو را یک شهر خیس به هم وصل می کند :: ۱۳٩۱/۸/٤
» لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند :: ۱۳٩۱/۸/٢
» ترس بی تو زنده بودن ترس لحظه های مرگه.... :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» متراکم شدن ذوق پریدن در بال :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» نامه پراکنی :: ۱۳٩۱/٧/۸
» چهارگانه :: ۱۳٩۱/٧/٢
» هنوز یکسال مونده بود... :: ۱۳٩۱/٧/۱
» برگ ریزونهای پاییز :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» کلمات :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» نور تو بودی.... :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» mense :: ۱۳٩۱/٦/٤
» زایش :: ۱۳٩۱/٦/۱
» the summer wind :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» آذربایجان :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» true colours :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» تکرار :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» I want to touch your smile :: ۱۳٩۱/٥/۸
» پراکندگی :: ۱۳٩۱/٥/٢
» ?could I have this kiss for ever :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» if you really want to touch someone,send them a letter :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» بپیچ ولی قبلش راهنما بزن.... :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» کاش همیشه بخندی :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» برای لمس تن عشق,کسی باید, باشه باید... :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» یاقوت: سمبل عشق میهن پرستی و خشم :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» Germany vs Italy :: ۱۳٩۱/٤/٩
» نشسته ای روبروی وجدانم.... :: ۱۳٩۱/٤/٥
» همین یک پلک... :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» دو سالگی.... :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» پیله های رخوت :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» آبی, به رنگ تو.... :: ۱۳٩۱/۳/٧
» خداحافظ اردیبهشت :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» دختر کولی :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» دامن قرمز :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» نسلها :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» عنوان ندارد :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» زنانگی :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» عید امسال :: ۱۳٩۱/۱/٦
» miracle :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» پری های صورتی رنگ فراموشی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» what i really do !! :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» دٌب اصغر :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» اشکها.... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» روزی برایش خواهم گفت.... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» روایت :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» روزنی بود رو به بهشت :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» برای رضوانه... :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» زمستان است بی گمان... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» اگر نگاهش نکنی، اگر شعرش نکنی، گنجشکی که لانه کرده در گلوی من حتما خفه می‌شود... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» دلنوشته :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» یعنی آغوش سردم پرشه از عطر موهاش.... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» وارث :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» به نیت تو می نویسم.... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» شمس لنگرودی :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» گنگ و دلنواز همچون لالایی... :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» دکتر کوچولو :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» اگر در صحنه حق و باطل نباشی چه به نماز بایستی و چه به شراب بنشینی هر دو یکی است. :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» برف می بارد..... :: ۱۳٩٠/٩/٥
» واژه :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» شاملو :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» شرقی غمگین :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» با توام!!! :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» بعد از تو :: ۱۳٩٠/۸/٢
» black swan :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» آرزوها :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» casey abrams :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» عباس معروفی :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» سایه :: ۱۳٩٠/٧/۳
» چند تا بچه داری؟! :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» before sunrise :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» گذر..... :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» این یک عاشقانه نیست! :: ۱۳٩٠/٦/٥
» beautiful liar :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» نیمه شب.... :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» unforgiven :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» آبی :: ۱۳٩٠/٥/۸
» برای دوستی با رفاقت افسانه ای :: ۱۳٩٠/٤/۳۱
» انتظار, مذهب, اعتراض :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» رها........... :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» خود غلط بود آنچه می پنداشتیم :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» dont take off :: ۱۳٩٠/٤/۸
» دنیای وارونه :: ۱۳٩٠/٤/٦
» این روزهای من :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» فکرش رو نمی کنم...بهتر است :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» یک سال گذشت :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» اگر حوصله نداری نخوان! :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» خانه سبز :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» ماه خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها می گذرد... :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» fracture :: ۱۳٩٠/۳/٧
» غیر دل چیزی ندارم که باشه لایق تو... :: ۱۳٩٠/۳/٢
» خوشا شیراز و وضع بی مثالش... :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» your turn :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» pure feeling :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» کوهنوردی با اعمال شاقه :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ... :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» دیگر کسی به عشق نیندیشید... دیگر هیچکس به هیچ چیز نیندیشید :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» نامتعادلانه :: ۱۳٩٠/٢/٥
» به خانم "ش" و تنهاییش... :: ۱۳٩٠/٢/٢
» عشق پر از دام است وقتی جلوه می کندفقط انوارش را نشان میدهد :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» عیدی :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» تقدیم به یه دوست :: ۱۳٩٠/۱/۱٢
» آغاز :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» بوی عید :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
» روزهای بهانه و تردید :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» روزگار غریبی است... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» این سه زن :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» به استقبال بهار :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» دوستی احمقانه... :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» بغض :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» شاید وقتی دیگر :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» وسعت بی واژه :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» خوابها :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» لحظه :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» مسیر :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» هذیانهای یک فکر مشوش :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» برای عموی مامانم که سالهاست ندیدمش :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» عاشقانه از نوع تو :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» نقاشی :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» کوچ :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» دی ماه :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» نوزاد :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» too far...too close :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» اعتقاد :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» یاد یک روز :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» قصه ای در شب :: ۱۳۸٩/٩/۸
» کفش تق تقی :: ۱۳۸٩/٩/٦
» خانه دوست کجاست... :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» دیوار :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» کودکانه :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» iums :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» دورها :: ۱۳۸٩/۸/۳
» virgin :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» در آغوش یک غریبه :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» بازگشت... :: ۱۳۸٩/٧/۱٧
» صدای تو... :: ۱۳۸٩/٧/۱٢
» dentists :: ۱۳۸٩/٧/٧
» عادت :: ۱۳۸٩/٧/۳
» changing :: ۱۳۸٩/٦/۳٠
» حرفهایی برای نگفتن :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» دیوانگی :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» واریسلا :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» falling :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» ما :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» شکوفه اندوه :: ۱۳۸٩/٦/٩
» یاد ایام... :: ۱۳۸٩/٦/۸
» روز پزشک :: ۱۳۸٩/٦/۱
» true stories :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» بهونه :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» همراه! :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» حجله :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» باران :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» NICU! :: ۱۳۸٩/٥/٦
» نیکو :: ۱۳۸٩/٥/٤
» به یاد شاملو :: ۱۳۸٩/٥/٢
» باد ما رو خواهد برد :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» عشق :: ۱۳۸٩/٤/٢۳
» روزمره :: ۱۳۸٩/٤/٢۱
» سفر :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
» عروسی پری :: ۱۳۸٩/٤/٥
» به مناسبت نزدیک شدن روز پدر!! :: ۱۳۸٩/٤/۱
» برای تو :: ۱۳۸٩/۳/۳۱
» فاصله :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» سایه :: ۱۳۸٩/۳/٢٥
» سلام.... :: ۱۳۸٩/۳/٢٥